رایبد

PRINCE2 به عنوان یکی از محبوب‌ترین متدلوژی‌های حوزه مدیریت پروژه در دنیا می‌باشد که کاملاً با سایر مدل‌ها و مراجع بین‌المللی این حوزه سازگار بوده و ساختار فنی چارچوب پروژه‌ها را مهیا می‌نماید. دوره‌های آموزشی PRINCE2 در سه سطح مقدماتی، پیشرفته و حرفه‌ای برگزار می‌گردد.

هدف از برگزاری دوره آموزشی PRINCE2 در سطح مقدماتی، تبیین قابلیت‌ها و منافع حاصل از بکارگیری آن در پروژه‌ها و سازمان‌های مختلف می‌باشد. دوره PRINCE2 Foundation تضمین می‌نماید که شرکت کنندگان مهارت و دانش لازم را به منظور حضور اثربخش در تیم مدیریت پروژه کسب نمایند.

در این دوره آموزشی شما این موارد را خواهید آموخت:

  1. تبیین چارچوب کلی متدولوژی PRINCE2 و ویژه سازی آن
  2. آشنایی با اصول PRINCE2
  3. آشنایی به مضامین دانشی PRINCE2
  4. آشنایی با فرآیندهای PRINCE2

اگر شما هم جزو یکی از این دسته‌بندی‌ها هستید می‌توانید جزو جامعه هدف این آموزش قرار بگیرید:

  • اعضای کمیته راهبری پروژه‌ها
  • مشاوران حوزه مدیریت پروژه
  • مدیران طرح ها و پروژه ها
  • مدیران تیم های فنی پروژه
  • مدیران و کارشناسان دفتر مدیریت پروژه
  • کارشناسان تیم پروژه
 
فصل اول - مقدمه ای بر Prince2
مدت زمان ۵٧ دقیقه
 
فصل دوم - اصول
مدت زمان ۵٣ دقیقه
 
فصل سوم - The PRINCE2 Themes
مدت زمان ٣٠ دقیقه
 
فصل چهارم - Themes-Business Case
مدت زمان ۵٢ دقیقه
 
فصل پنجم - Themes-Organization
مدت زمان ۱٠٣ دقیقه
 
فصل ششم - Quality
مدت زمان ٧۵ دقیقه
 
فصل هفتم - Plans
مدت زمان ٩٣ دقیقه
 
فصل هشتم - Risks
مدت زمان ۱٢۱ دقیقه
 
فصل نهم - Change
مدت زمان ٧۵ دقیقه
 
فصل دهم - Progress
مدت زمان ٢۵ دقیقه
 
فصل یازدهم - Introduction to Processes
مدت زمان ٩۴ دقیقه
 
فصل دوازدهم - Starting a Project
مدت زمان ۱٢ دقیقه
 
فصل سیزدهم - Directing a Project
مدت زمان ٨ دقیقه
 
فصل چهاردهم - Initiating a Project
مدت زمان ٨ دقیقه
 
فصل پانزدهم - Controlling a Stage
مدت زمان ۱۱ دقیقه
 
فصل شانزدهم - Managing Product Delivery
مدت زمان ۶ دقیقه
 
فصل هفدهم - Managing a Stage Boundary
مدت زمان ٨ دقیقه
 
فصل هیجدهم - Managing a Stage Boundary
مدت زمان ۱۱ دقیقه