رایبد
 

دوره کارآموزی ITIL

خرید کلی تمام ترم های دوره ITIL - دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی

معمولا دانشجویان دانشگاهها،  بعد از فارغ التحصیلی دارای  تخصص  لازم بمنظور ورود به بازار کار کشور نیستند و با مشکل بیکاری روبرو می شوند. چرا که دروس دانشگاهای هر چند بسیار مهم و کلیدی هستند ولی برای جذب در بازار کار کافی نبوده  و دانشجویان  باید از تخصص مورد نیاز شرکت ها و سازمانها برخوردار باشند.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

 

رایگان