رایبد

در این ترم با مباحث مربوط به CSI آشنا خواهید شد. این مبحث به نگاه بلند مدت یا اصطلاحا Visionary در ارائه خدمات به مشتریان خواهد پرداخت. سرفصل‌های اصلی این ترم به شرح زیر خواهد بود:

  • شمای کلی مباحث CSI
  • فرایند‌های کلیدی CSI

در پایان این ترم شما تبدیل به فردی خواهید شد که دید کافی و علمی نسبت به کلیه فرایندهای موجود در CSI و کاری که هر فرایند انجام می‌دهد.

 
Continual service improvement
مدت زمان ۴٩ دقیقه
 
Competence and training
مدت زمان ٨ دقیقه
 
technology and architecture
مدت زمان ٧ دقیقه