رایبد

در این ترم با مباحث مربوط به Service Transition آشنا خواهید شد. این مبحث به نگاه بلند مدت یا اصطلاحا Visionary در ارائه خدمات به مشتریان خواهد پرداخت. سرفصل‌های اصلی این ترم به شرح زیر خواهد بود:

  • شمای کلی مباحث Service Transition
  • فرایند‌های کلیدی Service Transition

در پایان این ترم شما تبدیل به فردی خواهید شد که دید کافی و علمی نسبت به کلیه فرایندهای موجود در ServiceTransition و کاری که هر فرایند انجام می‌دهد.

 
Service Transition overview
مدت زمان ٧ دقیقه
 
Service asset
مدت زمان ۵٣ دقیقه
 
Change management process
مدت زمان ۶۵ دقیقه
 
Release and deployment management process
مدت زمان ٢۶ دقیقه
 
Knowledge management process
مدت زمان ٢٣ دقیقه
 
Transition planning and support process
مدت زمان ٧ دقیقه