رایبد


این بخش یعنی Service Design پیچیده‌ترین و مهم‌ترین مبحث در کل سطوح ITIL به حساب می‌آید. در این بخش همه فرایندهایی مطرح می‌شوند که وظیفه دارند از یک سمت از حوزه استراتژی سه نوع سرویس (New, Major Impact Change و Retired) را تحویل گرفته و از سمت دیگر خروجی با عنوان Service Design Package را ارائه کنند.

 این بخش عملا دارای دو سبک فرایند است:

  • دسته اول فرایندهای کاملا تکنیکال و فنی مانند Availability management، Capacity Management، Information Security Management،IT Service Continuity Management را شامل می‌شود.
  • دسته دوم به دلیل رویکرد کاملا مدیریتی به‌روش ITIL است که شامل فرایندهایی مانند Service Level Management، Supplier Management، Design Coordination با هدف هدایت و کنترل فرایندهای فنی و تکنیکال است.

به عنوان پیشنهادی برای پیشبرد هرچه با کیفیت‌تر این دوره سعی کنید در زمان‌هایی که انرژی کافی برای یادگیری دارید به تماشای ویدئوها بپردازید.


 
Service Design
ITIL - ITIL - Service Design -
مدت زمان ۴٩ دقیقه
 
Service level management
مدت زمان ٨۵ دقیقه
 
Serivce Catalogue Management
مدت زمان ٢٨ دقیقه
 
Availability Management
مدت زمان ۵۴ دقیقه
 
Capacity Management
مدت زمان ٣۶ دقیقه
 
Information security management
مدت زمان ٢٨ دقیقه
 
IT service continuity management
مدت زمان ۴٠ دقیقه
 
Supplier Management
مدت زمان ٢٨ دقیقه