رایبد

در این ترم با مباحث مربوط به Service Strategy آشنا خواهید شد. این مبحث به نگاه بلند مدت یا اصطلاحا Visionary در ارائه خدمات به مشتریان خواهد پرداخت. سرفصل‌های اصلی این ترم به شرح زیر خواهد بود:

  • شمای کلی مباحث Service Strategy
  • فرایند‌های کلیدی Service Strategy

در پایان این ترم شما تبدیل به فردی خواهید شد که دید کافی و علمی نسبت به کلیه فرایندهای موجود در Service Strategy و کاری که هر فرایند انجام می‌دهد.

 
Basic Concepts of Service Strategy
مدت زمان ۵ دقیقه
 
Service Portfolio Managment Process
مدت زمان ٣٩ دقیقه
 
Financial management for IT services process
مدت زمان ۴٨ دقیقه
 
Business Relationship Management Process
مدت زمان ٢۵ دقیقه