رایبد
 

دوره ITIL

آموزش کامل دوره ITIL Foundation

خرید کلی  تمام ترم های دوره ITIL

 شامل بالغ بر 20 ساعت ویدیو و بیش از 200 تمرین دست بندی شده.

دارای دو آزمون شبیه سازی شده

ارائه مدرک معتبر بین المللی (متقاضیان باید در امتحان رسمی شرکت کرده و هزینه آن را پرداخت نمایند)

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 

٢٢۵,٠٠٠ تومان

۱٧٩,٠٠٠ تومان