رایبد

Writing Task1

مجموعه ویدیوی آموزشی رایتینگ تسک یک آکادمیک شامل دو بخش می باشد:

  • که در بخش اول شما با مفاهیم کلی از قبیل ( انواع نمودار- ساختار- انواع متغییرها- ارتباط و همبستکی جملات- شروع و پایان رایتیگ و ...) آشنا خواهید شد.

    حتما باید اول ویدیوهای بخش اول دیده شوند بعد وارد بخش دوم بشوید، در غیر اینصورت دچار سردرگمی خواهید شد و لذا یک سری جزییات و نکات مهمی که باید رعایت شوند را یاد نخواهید گرفت.

  • در بخش دوم این مجموعه، به تسک نگاهی کلی تر شده و لذا نمونه های بیشتری را مورد بررسی قرار داده ایم و شما در عین حال با ساختارهای پیچیده تری روبرو خواهید شد که بدون شک موجب افزایش نمره شما خواهد شد.

 
Writing task1 - Part 1
مدت زمان ٢٣٧ دقیقه
 
writing task1 - Part 2
مدت زمان ۱۱۴ دقیقه