رایبد

دوره پیشرفته Reading:

در این دوره با مباحث مربوط به Reading strategies و Descriptive passages آشنا خواهید شد. این دوره شامل16ویدئو که بالغ بر 189 دقیقه ویدئو آموزشی به زبان فارسی

و تمرین‌های مربوط به این ویدئوهاست که به شما درکسب دانش کافی برای کسب نمره قابل قبول در مهارت Writing کمک خواهد کرد.

این بسته اکنون قابل خریداری و استفاده است.

 
Unit 01
مدت زمان ۶۱ دقیقه
 
Unit 02
مدت زمان ۵٢ دقیقه
 
Unit 03
مدت زمان ٣۵ دقیقه