رایبد

Basic IELTS Listening

همانطور که می‌دانید آزمون IELTS از ۴ مهارت تشکیل شده است. در این دوره به بررسی مهارت Listening در سطح Basic خواهیم پرداخت. این دوره شامل ۳ فصل خواهد بود که در آن به بررسی دقیق ملزومات این بخش از آزمون خواهیم پرداخت.

نکته اولی که باید در آزمون IELTS به آن توجه کنیم مدت زمان این آزمون هست که حدود ۳۰ دقیقه طول خواهد کشید. البته پس از پایان ۳۰ دقیقه زمان آزمون ۱۰ دقیقه زمان اضافی به منظور انتقال اطلاعات از دفترچه سوال به پاسخنامه در اختیار ما قرار خواهد گرفت.

آزمون Listening از ۴ بخش مجزا با ۴۰ سوال در مجموع تشکیل شده است.

در بخش یک و دو مطالب در یک موضوع اجتماعی و بخش سه و چهار از یک موضوع آکادمیک خواهد بود .

نکته حائز اهمیت این است که سوالات فقط یک بار برای شما پخش خواهد شد.

به شما پیشنهاد می‌کنیم برای کسب نتیجه بهتر در مهارت Listening آزمون IELTS این دوره را با دقت مشاهده و تمرین‌های آن را به دقت حل نمائید.

 
Unit 01
مدت زمان ٨٠ دقیقه
 
Unit 02
مدت زمان ۱٠٣ دقیقه
 
Unit 03
مدت زمان ۴٨ دقیقه