رایبد

دوره مهارت speaking ایلتس در سه سطح زیر طراحی شده است:

 1. Basic IELTS speaking
 2. Advanced IELTS speaking
 3. Premium IELTS speaking

Basic IELTS speaking

این دوره شامل ۶۹ درس و بالغ بر۷۰۰ دقیقه می باشد. طراحی دوره بر اساس معیار های ارزیابی آزمون انجام گرفته و شامل بخشهای زیر می باشد: (ممکن است برخی از دروس شامل یکی از موارد زیر نباشد)

 1.  Vocabulary  واژگان
  درا ین بخش واژگان و عبارات مهم مربوط به موضوعات رایج در آزمون ایلتس با روش های بازآوری و تصویر سازی ذهنی به شما آموخته میشود. بهر مندی از دایره واژگان وسیع و مرتبط علاوه بر افزایش نمره واژگان به فصاحت و روان صحبت کردن (fluency) داوطلب کمک شایانی میکند.
 2. Grammar قوائد
  در این بخش قواید و ساختار های مهم و کاربردی برای تولید زبان در آزمون با استفاده از روش ارتباطی- مقایسه ای برای هر بخش از آزمون به شما آموخته میشود. بهر مندی از گستره وسیع و مرتبط از قواید کاربردی علاوه بر افزایش نمره گرامر به فصاحت و روان صحبت کردن (fluency) داوطلب کمک شایانی میکند.
 3. Language functions کاربردهای زبانی
  در این بخش روش های آنالیز سوالات برای دستیابی به کاربرد زبانی کد گذاری شده در هر سوال به شما آموخته می‌شود. از اهداف این بخش ایجاد فصاحت در صحبت کردن و داشتن نقشه راه برای تفکر تحلیلی حین پاسخگویی به سوالات میباشد که در افزایش نمره  معیار coherence   و  grammar کمک ویژه ای مینماید.
 4.  Exam techniques  تکنیکهای آزمون
  در این بخش روش های صحیح مطالعه ، پاسخگویی به سوالات یا دیگر ملزومات کسب نمره عالی به شما آموخته میشود. برای مثال روش های نت برداری یا نحوه صحیح فراگیری واژگان در اختیار شما قرار میگیرد.

 5. Exam information  اطلاعات آزمون
  در این بخش با نمونه سوالات مرتبط به هر موضوع رایج در آزمون آشنا شده و نمونه پاسخ حایز نمره بالا را خواهید شنید.

 6. Pronunciation  تلفظ
  در این بخش معیار تلفظ و ویژگیهای مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته و بوسیله تکنیکهای شنیداری مقایسه ای نحوه صحیح تلفظ واژگان، استرس گذاری و آهنگ کلام جملات را فراخواهید گرفت.

 7. نمونه ویدئوی مصاحبه همراه با آنالیز نمره:

                  در این بخش فیلم مصاحبه داوطلبین با نمره های مختلف در اختیار شما قرار میگیرد تا با مقایسه ویژگیهای هر آزمون نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کرده و به بالاترین پتانسیل خود در کسب نمره ایلتس دست یابید.

 

 • از نکات حایز اهمیت در طراحی این دوره این است که داوطلبین نیاز دارند برای کسب نمره عالی تمام دروس را مطالعه کرده و تمرینات مربوطه را انجام دهند.
 • ضمنا امکان مشاوره با استاد دوره از طریق سامانه ویژه ای در سایت وجود دارد.
 
IELTS speaking overview
مدت زمان ۴٣ دقیقه
 
Analyzing Questions
مدت زمان ۱٨ دقیقه
 
Assessment Criteria
مدت زمان ٢۱ دقیقه
 
Identifying
مدت زمان ۱٨ دقیقه
 
Describing
مدت زمان ۵٧ دقیقه
 
Unit 01
مدت زمان ۱٠٩ دقیقه
 
Unit 02
مدت زمان ۱٢٩ دقیقه
 
Unit 03
مدت زمان ٧٢ دقیقه