رایبد

دوره پیشرفته Writing:

در این دوره با مباحث مربوط به Body Paragraph و Writing An Essay آشنا خواهید شد. این دوره شامل ۴۷ ویدئو که بالغ بر ۳۷۶ دقیقه ویدئو آموزشی به زبان فارسی

و تمرین‌های مربوط به این ویدئوهاست که به شما درکسب دانش کافی برای کسب نمره قابل قبول در مهارت Writing کمک خواهد کرد.

این بسته اکنون قابل خریداری و استفاده است.

 
An Introdcution To Writing
مدت زمان ۴ دقیقه
 
Paragraph
مدت زمان ٢۱ دقیقه
 
Topic Sentence
مدت زمان ٢۶ دقیقه
 
Pattern Of Organization
مدت زمان ۱٧٨ دقیقه
 
Writing An Essay
مدت زمان ۱٢٢ دقیقه
 
Logic
مدت زمان ٣٨ دقیقه