رایبد
 
Unit1-elementary
مدت زمان ۴۱ دقیقه
 
Unit2-elementary
مدت زمان ۵٩ دقیقه
 
Unit3-elementary
مدت زمان ۴٢ دقیقه
 
Unit4-elementary
مدت زمان ۴٨ دقیقه

زبان انگلیسی کسب و کار - ترم یك (el)

قیمت ترم:
٣٩,٠٠٠ تومان
مدت زمان ترم: ٣ ساعت و ۱٢ دقیقه
تعداد ویدئوها: ٣٧ ویدئو
تعداد تمرین ها: ٣٢ تمرین
فایل های ضمیمه: ۱ فایل