رایبد
 

زبان انگلیسی کسب و کار

خرید کلی 4 ترم زبان انگلیسی کسب و کار

این دوره در حال حاضر شامل 4 ترم در 4 سطح می باشد که در مجموع حدود 10 ساعت آموزش با حدود 100 ویدیو و بیش از 100 تمرین 

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 

۱٨۶,٠٠٠ تومان

۱۴٩,٠٠٠ تومان