رایبد

جایگزین‌های تنبیه کودکان

یک خبر بد برایتان داریم: شما به عنوان پدر، مادر، یا معلم، اشتباه های زیادی در مسیر فرزندپروری خود خواهید داشت. شما با فرزندتان مشکلات بسیار بزرگی پیدا خواهید کرد. اما نگران نباشید، ما یک خبر خوب هم برایتان داریم: اشتباه ها، مشکلات و مسایل، فرصت های فوق العاده ای برای یادگیری و کسب تجربه و قوی تر شدن هستند.  وقتی شما با مفاهیم تربیت سالم آشنا شوید، ابزارهای تربیتی آن را بیاموزید و یادبگیرید چگونه با فرزندتان برای حل مشکلات به راه حل های مشترک برسید، آن وقت اشتباه‌ها و مشکلات نه تنها مانع ارتباط شما نخواهند شد، بلکه وسیله ای می شوند برای نزدیک تر شدن شما به یکدیگر. در این دوره با هم بیشتر درباره تبدیل چالش‌ها به فرصت‌های یادگیری صحبت خواهیم کرد

 
تنبیه
مدت زمان ۱۱ دقیقه
 
پیامدهای طبیعی
مدت زمان ۱٣ دقیقه
 
پیامدهای منطقی
مدت زمان ۱٣ دقیقه
 
راه‌حل گرایی
مدت زمان ۶ دقیقه
 
راهکارهای تربیتی
مدت زمان ۱٢ دقیقه