رایبد

ورود به دنیای کودکان

اگر کسی از شما بپرسد «فرزندتان کجاست؟» چقدر طول می کشد تا جوابش را بدهید؟ اغلب والدینی که من می شناسیم خیلی سریع و بدون مکث به این سوال جواب می دهند: در مدرسه، خانه مادرم یا در کلاس زبان و غیره. اما اگر از شما بپرسند «فرزندتان کیست» چه؟ چقدر طول خواهد کشید تا به این سوال جواب بدهید. بسیاری از والدین جوابی برای این سوال ندارند یا برای جواب دادن به آن لازم است خیلی فکر کنند.

در این درس از سلسله درس های تربیت سالم که عنوان آن «ورود به دنیای کودکان» است، می خواهیم فرصتی به خودمان بدهیم تا وارد دنیای کودکانمان شویم و آن ها را بهتر بشناسیم. به عبارت دیگر می خواهیم بدانیم که آن ها کیستند و دلیل رفتارهایی که انجام می دهند چیست. امیدوارم که شرکت در این دوره به شما کمک کند ارتباط بهتری با فرزندان خود برقرار کنید.

 
من کودکم هستم
مدت زمان ٢٢ دقیقه
 
اهداف و باورهای نادرست
مدت زمان ۶٠ دقیقه