رایبد

دوره تربیت سالم

این دوره آموزش ویدئویی توسط استاد فرشچی مدرس موسسه آموزشی تربیت پویا مبتنی بر مدل تربیتی تربیت سالم تهیه گردید، که در سه بخش زیر ارائه شده است:

۱. آشنایی با تربیت سالم

۲. ورود به دنیای کودکان

۳. جایگزین‌های تنبیه

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 

۱٧٠,٠٠٠ تومان

۱۵٠,٠٠٠ تومان