رایبد

چکیده دوره:

فرزندپروری به شیوه‌­ی تربیت سالم، برگرفته از مکتب روانشناسی آلفرد آدلر و رادولف درایکرز است. مفاهیم این مدل تربیتی توسط دکتر جین نلسن کاربردی سازی شده و در اختیار والدین و معلمان و فعالان حوزه­‌ی تعلیم و تربیت و نیز مشاوران خانواده قرار گرفته است. این مدل تربیتی به سبک اقتدارگرایانه نیز معروف است که مبتنی بر قاطعیت و مهربانی همزمان می­‌باشد. در مدل تربیتی «تربیت سالم» بر آموزش مهارت­‌های ضروری و انتقال باورهای توانمندساز تاکید می­‌شود، چرا که در این مدل اعتقاد بر این است که «تربیت» ربطی به کنترل بیرونی (تنبیه و پاداش) ندارد، بلکه «تربیت» فرایندی فعال است و با تصمیم درونی فرد به تغییر رفتار آغاز می­‌شود و برای شروع و ادامه، نیازمند حمایت بزرگسال از طریق ارائه­‌ی آموزش‌های موثر و بازخورددهی به شیوه­‌های محترمانه و قاطعانه می­‌باشد.

اهداف دوره:

آشنایی با مبانی نظری مدل تربیتی «تربیت سالم» و کسبمهارت­های موثر در آموزش و تربیت کودک  

مخاطبان دوره:

والدین، مربیان مهدهای کودک، معلمان مدارس، پرستارانکودک، مشاوران خانواده

مهارت‌های کسب شده:

شناسایی سبک فرزندپروری خود، یادگیری مداخلات تربیتیقاطعانه و محترمانه، توانایی شناخت دنیای کودکان، تشخیص ریشه های بدرفتاری،شناسایی نیازهای اصلی کودکان، مهارت استفاده از پیامدهای منطقی و طبیعی، تسلط برسبک فرزندپروری راه حل مدارانه، توانایی تفکیک بین تحسین و تشویق، مهارت استفادهموثر از تشویق، یادگیری روش برگذاری نشست های خانوادگی، تسلط بر ابزارهای تربیتی،شناسایی سبک های غالب زندگی

 
معرفی تربیت سالم
مدت زمان ۱۶ دقیقه
 
ضرورت‌های هفتگانه
مدت زمان ۱٠ دقیقه
 
سبک‌های فرزندپروری
مدت زمان ۱۴ دقیقه
 
ابزارهای تربیتی
مدت زمان ۶ دقیقه
 
احساس تعلق و اهمیت
مدت زمان ۱٠ دقیقه
 
نیاز به شایستگی
مدت زمان ۱٠ دقیقه
 
احساس قدرت
مدت زمان ۱٣ دقیقه