رایبد


در این دوره آموزشی با نرم افزار با نرم افزار پاورپوینت آشنا خواهیم شد و امکانات متنوع و کاربردی آن در خصوص تهیه و تدوین محتوا در ارائه مطلب را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

این محتوا براساس سیلابس استاندارد ICDL و AM6  تهیه و تدوین گردیده است.

امیدواریم برای شما کاربردی و مثمر ثمر واقع گردد.


 
بخش اول - استفاده از نرم افزار پاورپوینت
 
بخش دوم - توسعه ارائه مطلب
 
بخش سوم - نمودار ها در پاورپوینت 2013
 
بخش چهارم - اشیاء گرافیکی
 
بخش پنجم - چند رسانه ای در پاورپوینت
 
بخش ششم - افزایش بهره وری در پاورپوینت