رایبد

این دوره در حال بروز رسانی است


دوره حاضر  آموزش اکسل پیشرفته- یکی از برجسته ترین دوره های تولیدی توسط شرکت نیک رادسیستم می باشد

 که شامل 44 درس در قالب 7 بخش با زمان  10 ساعت و 58 دقیقه می باشد و حاوی عناوینی ازجمله :

- ایجاد جدول 

- قالب بندی شرطی(Conditional formatting

-قالب بندی سفارشی (Custom formatting

- تقسیم شیت به چند ناحیه

- کار با توابعمتنی ، ریاضی ، مالی ، آماری ، جستجو ، داده ای ، گرد سازی و غیره 

-و همچنین نکات پیشرفته در کار با  نمودارها ، جستجو و فیلتر پیشرفته داده ها، اعتبار سنجی داده ها، مباحث مربوط به تجزیه و تحلیل از جمله کار با سناریو ها و بسیاری مطالب دیگر میباشد

 که امید است مورد توجه و استفاده مفید فراگیران گرامی قرار گیرد  .

 
بخش اول - قالب بندی پیشرفته در اکسل 2013
مدت زمان ۱٣٧ دقیقه
 
بخش دوم - مطالب پیشرفته توابع و فرمول ها
مدت زمان ٢٠٩ دقیقه