رایبد

این دوره در حال بروز رسانی است


در این بسته آموزشی نرم افزار 3D Max 2016  آموزش داده می شود .

امیدواریم فراگیران گرامی استفاده لازم و مفید از مباحث مطرح شده را داشته باشند .


 
بخش اول - رابط کاربری
مدت زمان ۱٠٢ دقیقه
 
بخش دوم - فایل ها
مدت زمان ٣٢ دقیقه
 
بخش سوم - شروع به کار
مدت زمان ۱٠٠ دقیقه
 
بخش چهارم - اصلاحات اشیاء
مدت زمان ۵٧ دقیقه
 
بخش پنجم - مدلینگ
مدت زمان ٨٣ دقیقه