رایبد


در این بسته آموزشی با تعاریف و اصطلاحات پایگاه دادهای رابطه ای آشنا خواهید شد

 در ادامه ساخت 

 - جداول

 - پرس و جو ها

 - فرم ها و گزارشات 

 - وروداطلاعات 

 - جستجو و فیلتر کردن اطلاعات

 - استفاده از توابع در پرس و جوها وگزارشات 

 - آشنایی با کنترل های فرم 

 - آشنایی و کار با انواع پرس و جو ها 

 یافتن مقادیر تکراری و غیر مرتبط به کمک پرس و جو ها 

و بسیاری موارد دیگر آموزش و تدریس خواهد شد. 

سطح آموزش فعلی از مبتدی تا پیشرفته میباشد و  در قالب 7 بخش و 44 درس با زمان 12 ساعت و 43 دقیقه و بر اساس سیلابس استاندارد ICDLو AM5 تالیف گردیده است .

 
بخش اول - مفاهیم و مقدمات پایگاه داده
مدت زمان ٨٠ دقیقه
 
بخش دوم - استفاده از برنامه اکسس 2013
مدت زمان ۴٢ دقیقه
 
بخش سوم - کار با جداول در اکسس2013
مدت زمان ۱۵۱ دقیقه
 
بخش چهارم - پرس و جو – Query
مدت زمان ۱٧۶ دقیقه
 
بخش پنجم - فرمها در اکسس 2013
مدت زمان ٢۱٧ دقیقه
 
بخش ششم - گزارشات در اکسس 2013
مدت زمان ۱٠٨ دقیقه