رایبد

ریاضیات پیش دانشگاهی

در اکثردوره های کاردانی فنی دانشگاه های و مراکز آموزش عالی کشور؛درسی با عنوان های ریاضیات پایه و یا ریاضیات پیش دانشگاهی ارئه می گردد.

سر فصل های این درس؛ به یادآوری وآموزش مباحثی می پردازد که دانش آموزان دوره متوسطه بنا به میزان نیازمندی رشته انتخابی خود: اعم از ریاضی تجربی یا انسانی؛ با آنها آشنایی دارند. مباحث پایه ای چون ریشه گیری؛ حل معادلات و نامعادلات؛ لگاریتم و... که دانستنشان ضروری است و ندانستنشان بی شک روند یادگیری مباحث پیشرفته تر ریاضی یا دروس تخصصی هر رشته را که مرتبط با ریاضیات است؛ را منتقل خواهد کرد.

بنابراین یادگیری این مفاهیم پایه ای؛ نه تنها برای دانشحویانی که به الزام باید این درس را بگذارنند؛ بلکه برای کسانی که دراین مباحث پایه ای؛ احساس ضعف می شود.

به ضرس قاطع؛ این دانشجویان؛ با گذارندن این دوره آموزشی؛ عملکرد بسیار بهتری در درس ریاضی مربوط به رشته اشان و  یا دروس تخصص ای که با ریاضیات مرتبط است؛ خواهند داشت.

سر فصل این درس به 16 جلسه درسی تقسیم شده است و دانشجویان با شروع ترم می تواند هر هفته با دانلود بخش مورد نظر؛ به صورت مجازی؛ آموزش لازم را ببیند.

در ارائه دروس ؛ سعی شده است به طور مختصر و کافی به همه نکات مورد نیاز؛ هر چند بسیار ساده؛ پرداخته شود تا دانشجویان با آرامش روانی کامل؛ جلسات را پیگیری کند.

در برخی مباحث مانند اتحادها ومثلثات؛ درس همواره فراوان ارائه شده است. اگر به راستی هدف؛  یادگیری باشد؛ توصیه می شود؛ به محض مشاهده به صورت مثال؛ فیلم آموزشی متوقف گردد و با قلم و کاغذ که جزء جدایی ناپذیر دانشجو هستند ! جوابی برای مثال مورد نظر یادداشت گردد. با مشاهده ادامه فیلم آموزشی ومقایسه جواب ثبت شده با پاسخ صحیح ؛روند یادگیری دو چندان خواهد شد.

با توجه اینکه درک عمیق مطالب ریاضی و تسلط بر آنها؛ با حل مساله و تمرین زیاد؛ امکان پذیر است در پایان هر جلسه؛ تمرین‌هایی در نظر گرفته شده است و موطف است تمرین ها را حل کند و گزینه مناسب را انتخاب نماید . بدین ترتیب؛ با مشاهده پاسخ درست؛ می تواند میزان یادگیری و دقت خود را بسنجد.

از آنجائیکه هر جلسه پیش نیاز جلسه بعدی است؛ توصیه می شود؛ ترجیحا؛ ترتیب جلسات آموزشی توسط دانشجویان حفظ شود. 
هفته اول - اعداد تواندار
مدت زمان ۱٧ دقیقه
 
هفته دوم - اعداد رادیکالی
مدت زمان ٧٠ دقیقه
 
هفته سوم عبارات جبری
مدت زمان ۵٠ دقیقه
 
هفته چهارم - اتحادهای اصلی
مدت زمان ٧٧ دقیقه
 
هفته پنجم - کاربرد اتحادها
مدت زمان ٧۱ دقیقه
 
هفته ششم -عبارات گویا
مدت زمان ۵٧ دقیقه
 
هفته هفتم - معادله
مدت زمان ۶۴ دقیقه
 
هفته هشتم - نامعادلات
مدت زمان ٨۶ دقیقه
 
هفته نهم - دستگاه معادلات
مدت زمان ۶٣ دقیقه
 
هفته دهم - تجزیه کسرها
مدت زمان ۶۶ دقیقه

ریاضیات ( پیش دانشگاهی) - رياضيات مقدماتی - پيش دانشگاهي

زویا   متولی

قیمت ترم:
٩٠,٠٠٠ تومان
مدت زمان ترم: ۱٠ ساعت و ٢۵ دقیقه
تعداد ویدئوها: ٨٩ ویدئو
فایل های ضمیمه: ۵ فایل