رایبد

در اکثردوره های کاردانی فنی دانشگاه های و مراکز آموزش عالی کشور؛درسی با عنوان های (ریاضیات پایه) (ریاضیات پیش دانشگاهی) ارئه می گردد.

سر فصل های این درس ؛ به یادآوری وآموزش مباحثی می پردازد که دانش آموزان دوره متوسطه بنا به میزان نیازمندی رشته انتخابی خود: اعم از ریاضی تجربی یا انسانی؛با آنها آشنایی دارند . مباحث پایه ای چون ریشه گیری ؛ حل معادلات و نامعادلات؛ لگاریتم و... که دانستنشان ضروری است و ندانستنشان بی شک روند یادگیری مباحث پیشرفته تر ریاضی یا دروس تخصصی هر رشته را که مرتبط با ریاضیات است؛ را منتقل خواهد کرد .

بنابراین یادکیری این مفاهیم پایه ای؛ نه تنها برای دانشحویانی که به الزام باید این درس را بگدارنند ؛ بلکه برای کسانی که دراین مباحث پایه ای ؛ احساس ضعف می شود .

به حنوس قاطع ؛این دانشجویان ؛ با گذارندن این دوره آموزشی ؛ عملکرد بسیار بهتری در درس ریاضی مربوط به رشته اشان و  یا دروس تخصص ای که با ریاضیات مرتبط است ؛ خواهند داشت .


سر فصل این درس به 16 جلسه درسی تقسیم شده است و دانشجویان با شروع ترم می تواند هر هفته با دانلود بخش مورد نظر ؛ به صورت مجازی؛ آموزش لازم را ببیند .


در ارائه دروس ؛ سعی شده است به طور مختصر و کافی به همه نکات مورد نیاز ؛ هر چند بسیار ساده ؛ پرداخته شود تا دانشجویان با آرامش روانی کامل ؛ جلسات را پیگیری کند.

در برخی مباحث مانند اتحادها ومثلثات ؛ درس همواره فراوان ارائه شده است . اگر به راستی هدف ؛  یادگیری باشد ؛ توصیه می شود؛ به محض مشاهده به صورت مثال ؛ فیلم آموزشی متوقف گردد و با قلم و کاغذ که جزء جدایی نا پذیر دانشجو هستند ! جوابی برای مثال مورد نظر یادداشت گردد . با مشاهده ادامه فیلم آموزشی ومقایسه جواب ثبت شده با پاسخ صحیح ؛روند یادگیری دو چندان خواهد شد .

با توجه اینکه درک عمیق مطالب  ریاضی وتسلط بر آنها ؛با حل مساله و تمرین زیاد ؛ امکان پذیر است در پایان هر جلسه ؛ تمرین هایی در نظر گرفته شده است و موطف است تمرین ها را 

حل کند وگزینه مناسب را انتخاب نماید . بدین ترتیب ؛ با مشاهده پاسخ درست ؛ می تواند میزان یادگیری و دقت خود را بسنجد .

از آنجائیکه هر جلسه پیش نیاز جلسه بعدی است ؛ توصیه می شود ؛ ترجیحا؛ ترتیب جلسات آموزشی توسط دانشجویان حفظ شود .

در آخر...

دانشجویان عزیز در صورت  داشتن هرگونه سوال یا ابهامی در مورد مباحث یا تمارین؛  می توانید با ارسال سوال مورد نظر از طریق وبسایت ؛جواب مناسب را دریافت کنید .  در ضمن لطفا با بیان پیشنهادات و انتقادات خود نسبت به ارائه مطالب؛ بنده را خوشحال و در تصحیح روند آموزشی فوق؛ یاری نمایید.


 
هفته اول - اعداد تواندار
مدت زمان ۱٧ دقیقه
 
هفته دوم - اعداد رادیکالی
مدت زمان ٧٠ دقیقه
 
هفته سوم عبارات جبری
مدت زمان ۵٠ دقیقه
 
هفته چهارم - اتحادهای اصلی
مدت زمان ٧٧ دقیقه
 
هفته پنجم - کاربرد اتحادها
مدت زمان ٧۱ دقیقه
 
هفته ششم -عبارات گویا
مدت زمان ۵٧ دقیقه
 
هفته هفتم - معادله
مدت زمان ۶۴ دقیقه
 
هفته هشتم - نامعادلات
مدت زمان ٨۶ دقیقه
 
هفته نهم - دستگاه معادلات
مدت زمان ۶٣ دقیقه
 
هفته دهم - تجزیه کسرها
مدت زمان ۶۶ دقیقه

ریاضیات ( پیش دانشگاهی) - رياضيات مقدماتی - پيش دانشگاهي

زویا   متولی

قیمت ترم:
رایگان
مدت زمان ترم: ۱٠ ساعت و ٢۵ دقیقه
تعداد ویدئوها: ٨٩ ویدئو
فایل های ضمیمه: ۵ فایل