رایبد
کارآفرینی زنان
چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
کارآفرینی زنان

کارآفرینی زنان


در گذشته های نه چندان دور ، کار کردن زنان خارج از محل خانه بسیار محدود بود ،در چند دهه ی اخیر این موضوع به شکلی معنا دار تغییر کرده است .

در کنار این روند ، مفهوم کسب و کار نیز دچار تغییراتی مهم و کلیدی شده است .احساس نیاربه رشد و توسعه ، نیازهای اجتماعی و دست یافتن به آرزوهای حرفه ای اکنون در کنار کسب در آمد برای کسانی که پا به دنیای کارآفرینی می گذارند اهمیت یافته است .

اکنون زنان پا به عرصه های متنوع و زیادی گذاشته اند و در آفرینش کسب و کارهای زیادی در سراسر دنیا حضور دارند .

هنوز آمارها نشان میدهد که تعداد زنان کارآفرین فاصله ی بسیاری با تعداد مردان کارآفرین دارد و این فاصله حتی در کشورهای توسعه یافته هم هنوز وجود دارد . با توجه به اینکه پیشینه ی حضور زنان در کسب و کارآفرینی قدمتی بسیار کمتر از مردان دارد این تفاوت و فاصله اصلا دور از انتظار نیست اما با توجه به حضور قوی و گسترده ی زنان در تحصیلات دانشگاهی چرا هنوز کارآفرینی در میان زنان به اندازه مردمان رواج نیافته است ؟

 

همانطور که در این نمودار هم مشخص است معمولا فعالیت مردان به عنوان کارآفرین از زنان در اکثر مناطق بیشتر است این فاصله در مناطقی همچون خاورمیانه بسیار زیاد است در حالی که در آسیای درحال توسعه بسیارکم شده است .

به طور حتم فرهنگ تاثیر عمده ای در سطح انتظار زنان برای ورود به دنیای کسب وکار دارد . در برخی کشورها موانع فرهنگی برای کارآفرینی زنان وجود دارد و جامعه و حتی باورهای اکثر زنان آنها چالش های جدی برای کارآفرینی آنها ایجاد می کند . در اینگونه کشورها در کنار چالش های مختلف اجتماعی ، باورهای درونی بسیاری از زنان هم هنوز در منزل و نگهداری از بچه ها و انجام کارهای منزل خلاصه شده است و هنوز خود را برای داشتن نقش های بیشتر در جامعه آماده نمی ببینید .

سنتهای فرهنگی دیرینه و فضای مرد سالار کسب وکار در این کشورها علاقه ای به حضور زنان نشان نمی دهد و هیچ حمایت و کمکی راهم برای آنها در فضای کسب و کار مهیا نمیکند .

از سوی دیگر در برخی کشورها همچون آمریکا این موانع فرهنگی و سنتی وجود ندارند بخش عمده ای از زنان نیز انتظارات اجتماعی بیشتری دارند و برای ورود به دنیای کسب وکارآفرینی تمایل دارند. این زنان اگرچه شرایط مناسبتری را در پیش روی خود می بینید اما همچنان حتی در این کشورها هم با موانع پنهانی مواجهه هستند .

برخی از این موانع اصلی پنهان بر اساس تحقیقی که GEM انجام داده است عبارتند از :

  1. کمبود اعتماد به نفس
  2. ترس از شکست
  3. مرد بودن سرمایه گذاران
  4. کوچک بودن سقف آرزوهای حرفه ای

همانطور که در این عوامل اصلی می توان دید به جز مرد بودن سرمایه گذاران که به شکل ناخودآگاه و طبق آمار باعث می شود تمایل بیشتری جهت سرمایه گذاری بر روی پروژه های مردان داشته باشند سایر موارد همگی درونی است و به شکلی در نهایت به باوری که زنان از خودشان دارند مربوط می شود . به یقین با افزایش این باور در درون دنیای بیرون ازجمله مردان هم ، زنان کارآفرین را بیشتر باور خواهند کرد و با گذشت زمان و با طی کردم گام به گام مسیر موفقیت و نیز برطرف کردن هوشمندانه ی موانع ، زنان کارآفرین در کشورهای مختلف جهان می توانید جایگاه مناسبی را برای خود ایجاد کنند و ضمن نقش داشتن در دنیای کسب و کار ، موقعیت های دلخواه خود را نیز کسب کنند .

گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۲ حکایت از این دارد که ۶۶ درصد نیروی کار جهان را زنان تشکیل می‌دهد، ضمن اینکه ۵۰ درصد از مواد غذایی جهان را نیز تولید می‌کنند؛ در حالیکه ده درصد از درآمد جهان به زنان اختصاص دارد و آنها از یک درصد مالکیت برخوردار هستند و این تنها با حضور جدی و موثر زنان کارآفرین تغییر خواهد یافت .کارآفرینی زنان توازن حضور زنان را در عرصه های کسب و کار را به شکلی موثری تغییر خواهد داد و کمک خواهد نمود که فضای کسب و کار در سطوح بالاتر هم برای حضور زنان آمادگی بیشتری پیدا کند .

این اتفاق نمی افتد مگر انکه هم زنان وهم مردان جامعه باور کنند برای داشتن جامعه ای سالم و توسعه یافته دست به دست هم در حل چالش های حضور زنان کارافرین در جامعه تلاش کنند .