رایبد
شروع همکاری دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی با مجموعه آموزشی رایبد
شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۵
شروع همکاری دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی با مجموعه آموزشی رایبد

شروع همکاری دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی با مجموعه آموزشی رایبد

دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی واحد درسی مربوط به کار آموزی خود را در همکاری با مجموعه آموزشی رایبد تولید نموده و در اختیار دانشجویان قرار داده است این محتوای آموزشی با تمرکز بر این موضوع تولید شده است که دانشجویان به واسطه گذراندن این دوره بتوانند تخصص و آگاهی اولیه ای را برای ورود به بازار کار کسب نمایند. در این محتوای آموزشی سعی شده تا از فضای آکادمیک صرف کمی فاصله گرفته و دانشجو را کمی با فضای بازار کار آشنا تر نماییم.

موضوع این واحد درسی تولید شده ITIL-Foundation می باشد البته لازم به ذکر است تمامی سرفصل های این  دوره برای استفاده به دانشجویان مناسب نبود لذا بخشی از این دوره در اختیار دانشجویان قرار گرفته تا با مفاهیم کلی این دوره آشنایی پیدا کنند